Gräsklippning

Vi åtar oss klippning och trimning av
större gräsytor i Stockholms området.

Försäljning och reparation av
Husqvarna trädgårdsmaskiner
i samarbete med Mälarö Skydd