Service & Reparationer

Alla bilar och maskiner samt marinservice.

Vi utför fältservice i Stockholms området.

Försäljning och reparation av
Husqvarna trädgårdsmaskiner
i samarbete med Mälarö Skydd.